Giờ học và khóa học/Lớp sơ cấp

Lớp sơ cấp học những đoạn hội thoại tiếng Nhật thường nhật và những kiến thức cơ bản quan trọng nhất. Việc học chắc chắn những kiến thức cơ bản này chính là con đường ngắn nhất để nâng cao năng lực tiếng Nhật. Tùy theo mức độ hoàn thành sơ cấp, trường sẽ giúp học viên tạo ra những khác biệt, tiến bộ rõ rệt khi tiến lên lớp trung cấp và cao cấp.

åˆç´šă‚¯ăƒ©ă‚¹

6 tháng trước khi lên lớp sơ – trung cấp. “Khóa học 2 bước” giúp học viên tiến bộ với tốc tộ nhanh
"2 stage course" that progresses at a fast pace.

Sơ cấp 1 èµ¤ăƒŠăƒ“ Sơ cấp 2

9 tháng trước khi lên lớp sơ – trung cấp. “Khóa học 3 bước” giúp học viên ôn tập và tiến từng bước vững chắc

Sơ cấp A èµ¤ăƒŠăƒ“ Sơ cấp B èµ¤ăƒŠăƒ“ Sơ cấp C

1 năm trước khi lên lớp sơ – trung cấp. “Khóa học 4 bước” trong trường hợp học viên không thể tiếp thu tốt tiếng Nhật

Nhập môn 1 èµ¤ăƒŠăƒ“ Nhập môn 2 èµ¤ăƒŠăƒ“ Sơ cấp B èµ¤ăƒŠăƒ“ Sơ cấp C

Chương trình giảng dạy của Akamonkai đặc biệt chú trọng vào giảng dạy ở bậc sơ cấp. Lý do là vì, kết quả phân tích khuynh hướng của học viên cho đến nay của trường cho thấy khuynh hướng tiến bộ vượt bậc của học viên khi lên cấp tiếp theo nếu học viên được học một cách chắc chắn, tích lũy dần từ nội dung cơ bản tại cấp độ sơ cấp theo phương châm giáo dục của Akamonkai, ngược lại, học viên sẽ tiến bộ chậm chạp, có cảm giác đến ngưỡng và bỏ học khi lên cấp tiếp theo nếu học viên không có một nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc. Có 7 cấp độ ở trình độ sơ cấp và học viên không nhất thiết phải học qua tất cả các lớp này. Có 3 khóa trong chương trình sơ cấp. Khóa học 2 bước (sơ cấp 1 →sơ cấp 2) học trong 6 tháng trước khi lên cấp tiếp theo với tốc độ khá nhanh. Khóa học 3 bước (sơ cấp A→sơ cấp B→sơ cấp C) học trong 9 tháng trước khi lên cấp tiếp theo, xem trọng ôn tập và tiến từng bước vững chắc. Khóa học 4 bước (nhập môn 1→nhập môn 2→sơ cấp B→sơ cấp C) học trong 1 năm trước khi lên cấp tiếp theo dành cho du học sinh chưa nắm bắt được tiếng Nhật như mong muốn và du học sinh còn yếu trong việc tiếp cận với ngoại ngữ. Du học sinh có thể trao đổi về thời gian đến lớp học sau khi cân nhắc đến mục tiêu và năng lực của bản thân cũng như cách học, thời gian tự học tại nhà . Tuy nhiên, cần có thành tích từ một mức độ nhất định trở lên để chuyển từ Khóa học 3 bước và Khóa học 4 bước sang Khóa học 2 bước. Ưu điểm của chương trình “học theo cấp độ” chi tiết này chính là ở hệ thống cho phép học viên ôn luyện lại những phần cần thiết cho dù đang trong giữa kỳ trong trường hợp không thể theo kịp hay trong trường hợp không hiểu rõ phần nào đó trong bài nhờ tất cả các cấp độ đều được khai giảng vào mỗi học kỳ. Hệ thống này giúp xếp năng lực tiếng Nhật của du học sinh ở từng lớp học, hướng dẫn học viên tập trung vào những phần còn thiếu hụt và giúp học viên học tập đạt hiệu quả cao.

Lớp sơ cấp
Lớp sơ cấp học những đoạn hội thoại tiếng Nhật thường nhật và những kiến thức cơ bản quan trọng nhất.
Lớp trung cấp
Lớp trung cấp với mục tiêu là thi đậu Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ cấp độ N1 và N2.
Lớp cao cấp
Lớp cao cấp với mục tiêu đạt điểm cao trong Kỳ thi năng lực Nhật ngữ và Kỳ thi Du học Nhật Bản.
Khóa học đặc biệt
“Khóa học đặc biệt luyện thi học lên cao” dành cho những học viên có nguyên vọng học tiếp lên các trường đại học và “Khóa học tìm việc làm trong kinh doanh ” để học viên có thể tìm việc làm ở các doanh nghiệp