Giờ học và khóa học/Lớp cao cấp

Lớp cao cấp với mục tiêu đạt điểm cao trong Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ và Kỳ thi Du học Nhật Bản.

Advanced Classes

Lên lớp cao cấp nghĩa là hầu như toàn bộ học viên đều có khả năng thi đậu Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ cấp độ N1. Lớp cao cấp đặt trọng tâm vào hướng dẫn giúp học viên đạt điểm cao trong Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ và Kỳ thi Du học Nhật Bản. Ngoài ra, nội dung giờ học sẽ tách riêng với phần giao tiếp trong năng lực hội thoại và chú trọng vào năng lực hình thành nội dung phát ngôn, năng lực lý luận, năng lực thuyết phục, v.v…

Lớp sơ cấp
Lớp sơ cấp học những đoạn hội thoại tiếng Nhật thường nhật và những kiến thức cơ bản quan trọng nhất.
Lớp trung cấp
Lớp trung cấp với mục tiêu là thi đậu Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ cấp độ N1 và N2.
Lớp cao cấp
Lớp cao cấp với mục tiêu đạt điểm cao trong Kỳ thi năng lực Nhật ngữ và Kỳ thi Du học Nhật Bản.
Khóa học đặc biệt
“Khóa học đặc biệt luyện thi học lên cao” dành cho những học viên có nguyên vọng học tiếp lên các trường đại học và “Khóa học tìm việc làm trong kinh doanh ” để học viên có thể tìm việc làm ở các doanh nghiệp