Tin tức Akamonkai

Ngày 16 tháng 10: Thông báo nghỉ học

Buổi sang sẽ có cơn bão số 26 đổ bộ vào vùng Kanto.
Vì có ảnh hưởng đến tàu, xe, nên vì sự an toàn của học sinh và giáo viên,
Nên ngày 16 (thứ 4) trường sẽ không có lớp học.
Tất cả học sinh sẽ phải nghỉ học.
Từ tối nay bão sẽ đến, nên mọi nguời tránh đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết.
Ngayd 17 (thứ năm), mọi người nhớ khỏe mạnh đến trường nhé.

»Back to the news list