HOME > Giới thiệu về trường > Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp với kỹ năng giảng dạy cao

teachers

Có trên 150 giáo viên bao gồm cả giáo viên chính thức và bán thời gian, tất cả đều có bằng cấp giảng dạy tiếng Nhật. 

Từng giáo viên đều nắm được phương pháp giảng dạy có lịch sử trên 30 năm của Akamonkai, mang đầy tâm huyết để 

giảng dạy một cách nhiệt tình cho từng học viên. Để đảm bảo mỗi học viên đạt được mục tiêu của mình thì trường chủ 

trương giao nhiều bài tập và giảng dạy một cách nghiêm khắc. Gần đây, trong giờ học có sử dụng máy tính bảng hay 

ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) để tạo hiệu quả tối đa cho giờ học.

Luôn có nhân viên hướng dẫn và tư vấn về các thủ tục hành chính, hỗ trợ cuộc sống bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

staff members

Đội ngũ nhân viên có thể nói tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Mông Cổ, tiếng Anh, tiếng Nhật, ... hỗ trợ vững chắc cho cuộc sống và sự nghiệp của bạn tại Nhật Bản.


PAGETOP

liên hệ chúng tôi

lịch trình hàng năm