HOME > Học sinh tốt nghiệp

Học sinh tốt nghiệp

Làm thế nào để yêu cầu tài liệu chính thức

Nếu cần tài liệu, bạn có thể yêu cầu trực tiếp tại trường (cả cơ sở chính và cơ sở Nippori), trực tuyến và qua điện thoại.

 

Chi phí: 200 yên mỗi tài liệu (Chi phí vận chuyển bổ sung: 120 yên~)

Bạn có thể thanh toán tại quầy của trường hoặc bằng chuyển khoản.

 

Sẽ mất khoảng 1 tuần sau khi chúng tôi xác nhận khoản thanh toán của bạn.

Chúng tôi có thể không cung cấp được chứng nhận mà bạn cần. Chúng tôi yêu cầu sự hiểu biết của bạn.

Các giấy tờ có thể được ban hành

  • Bảng điểm học tập của hồ sơ
  • Chứng chỉ hoàn tất
  • Giấy chứng nhận tham dự

Qua điện thoại

Cơ sở chính 03-3806-6102(Ngày thường 9:00〜18:00)
Giáo viên 03-3806-6120(Ngày thường 9:00〜18:00)
Cơ sở Nippori 03-3806-6106(Ngày thường 9:00〜18:00)

Trực tuyến

Vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi qua mẫu sau.


PAGETOP

Câu hỏi thắc mắc

lịch trình hàng năm

Liên hệ chúng tôi