Danh sách tất cả các khóa học
HOME > Giới thiệu về các khóa học và học phí > Danh sách tất cả các khóa học

Danh sách tất cả các khóa học

 Thời gian nhập họcCác hình thức visaThời gian học tậpNội dung học tậpTrình độ tiếng Nhật
 thông thường Tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1 Du học Tối đa 2 năm
 • Tiếng Nhật tổng hợp
 • Luyện thi kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
 • Luyện thi kỳ thi EJU (Các môn tự chọn)
Tất cả các trình độ
Khóa đào tạo dự bị Nhập học tháng 4,tháng 10 Du học  1 năm 6 tháng hoặc 2 năm
 • Tiếng Nhật tổng hợp
 • Luyện thi kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
 • Luyện thi kỳ thi EJU
Tất cả các trình độ
Lớp Kinh doanh
và Làm việc
Nhập học tháng 4,tháng 10 Tất cả Từ 6 tháng đến 1 năm
 • Tiếng Nhật tổng hợp
 • Tiếng Nhật thương mại
 • IT thương mại
 • Các bài giảng đặc biệt
 • Hỗ trợ hoạt động tìm việc làm

Trình độ đã đỗ từ N2
trở lên

Lớp Hỗ trợ tìm việc/
Trải nghiệm làm việc

Nhập học tháng 4,tháng 10 Tất cả 6 tháng
 • Tiếng Nhật tổng hợp
 • Tiếng Nhật thương mại
 • IT thương mại
 • Bài giảng đặc biệt
 • Lớp Hỗ trợ tìm việc
 • Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm việc làm.

Trình độ tương

đương N2

 

Khóa học dự thính

ngắn hạn

Tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1 Lưu trú ngắn hạn,Working holiday, Đoàn tụ gia đình, Vợ/ chồng của người Nhật/ Vĩnh trú, v.v... Từ 3 tháng
 • Tiếng Nhật tổng hợp
 • Luyện thi kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
 • Luyện thi kỳ thi EJU (Các môn tự chọn)
Tất cả các trình độ

Khóa học trải nghiệm

3 tuần

Hàng tháng Lưu trú ngắn hạn,Working holiday, Đoàn tụ gia đình, Vợ/ chồng của người Nhật/ Vĩnh trú, v.v... 3 tuần

Giờ học tiếng Nhật tương ứng với trình độ

Tất cả các trình độ

Chương trình ngắn hạn đặc biệt

Kì nghỉ hè Hoặc là Kỳ nghỉ đông
Không định kỳ vào kỳ
Lưu trú ngắn hạn Từ 1 đến 8 tuần

Buổi sáng: Giờ học tiếng Nhật


Buổi chiều: Các hoạt động, sự kiện

Tất cả các trình độ

 * Có thể chuyển tiếp từ các khóa học khác


PAGETOP

liên hệ chúng tôi

lịch trình hàng năm