Chương trình Online

遊学コース

Bài học tiếng Nhật trực tiếp

Đây là chương trình khích lệ đạt được mục tiêu được vận hành bởi công ty liên kết của Akamonkai. Có 4 kỳ nhập học cơ bản là tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10. (Có trường hợp nhập học giữa chừng)

 

>>Vui lòng xem chi tiết ở trang này.

Bài học tiếng Nhật theo yêu cầu

Đây là bài học tiếng Nhật theo yêu cầu được đồng phát triển bởi công ty đối tác Go Go Nihon của nhà trường.

 

>>Vui lòng xem chi tiết ở trang này.

Bài học IT Online

Có thể tham gia tiết học của lớp học xin việc GTTC-ICT theo hình thức trực tiếp hoặc theo yêu cầu.

 

>>Vui lòng xem chi tiết ở trang này.


PAGETOP

liên hệ chúng tôi

lịch trình hàng năm