HOME > Chế độ hỗ trợ > Chế độ học bổng

Chế độ học bổng

Chế độ học bổng

  • Chế độ học bổng phong phú mà không có nghĩa vụ phải trả lại sau khi tốt nghiệp
  • Hàng năm có khoảng trên 45 học viên được nhận học bổng

Trường Akamonkai có rất nhiều chế độ học bổng. Những học viên theo học tại trường với tư cách là học sinh chính quy của trường từ 6 tháng trở lên và sẽ học lên cao sau khi tốt nghiệp trường Akamonkai có thể đăng ký xin cấp học bổng.

Tên loại học bổng Số tiền được nhận Thời gian được nhận Số người được nhận
Học bổng khuyến khích học tập dành cho du học sinh tư phí người nước ngoài (Khóa du học thông thường) 30,000 yên/tháng 6 tháng ~ 1 năm

16~18 người

Học bổng khuyến khích học tập dành cho du học sinh tư phí người nước ngoài (Khóa dự bị học lên cao) 48,000 yên/tháng 6 tháng ~ 1 năm 6~10 người
Học bổng của Quỹ học bổng Kyoritsu Maintenance 60,000 yên/tháng 1 năm 1 người
Học bổng của Quỹ giáo dục quốc tế Takayama 60,000 yên/tháng 1 năm 2 người
Học bổng của Quỹ giáo dục quốc tế Mabuchi 100,000 yên chỉ cấp 1 lần Nhận luôn 1 lần 1 người
Học bổng của Tổ chức phi lợi nhuận LSH Asia 100,000 yên chỉ cấp 1 lần Nhận luôn 1 lần 1 người
Học bổng Akamonkai dành cho học viên có thành tích học tập xuất sắc 100,000 yên chỉ cấp 1 lần Nhận luôn 1 lần Khoảng 18 người

* Quỹ học bổng quốc tế Mabuchi là học bổng dành cho học viên du học tự túc có quốc tịch Myanmar.

[Điều kiện để được nhận học bổng]

Để đăng ký xin cấp học bổng, học viên cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

  • Theo học tại trường Akamonkai từ 6 tháng trở lên với tư cách là học viên chính quy.
  • Có tỉ lệ lên lớp từ lúc nhập học đạt trung bình từ 95% trở lên.
  • Là học viên ưu tú kể về mặt thành tích lẫn đạo đức.
  • Là học viên chắc chắn sẽ học lên đại học/ sau đại học hoặc trường dạy nghề (senmon)

* Ngoài ra, tùy theo loại học bổng mà có thể có điều kiện về quốc tịch.


PAGETOP

liên hệ chúng tôi

lịch trình hàng năm