HOME > Chế độ hỗ trợ > Chế độ học bổng

Chế độ học bổng

Chế độ học bổng phong phú mà không có nghĩa vụ 

phải trả lại sau khi tốt nghiệp.

Trường Akamonkai có rất nhiều chế độ học bổng. Những học viên theo học tại trường với tư cách là học sinh chính quy của trường từ 6 tháng trở lên và sẽ học lên cao sau khi tốt nghiệp trường Akamonkai có thể đăng ký xin cấp học bổng.

Học bổng khuyến khích học tập dành cho du học sinh tư phí người nước ngoài 48,000 yên/tháng(1 năm)
Học bổng của Quỹ học bổng Kyoritsu Maintenance 60,000yên/tháng(1 năm)
Học bổng của Quỹ giáo dục quốc tế Takayama 50,000yên/tháng(1 năm)
Học bổng của Quỹ giáo dục quốc tế Mabuchi 100,000yên/tháng(1 năm)
Học bổng của Tổ chức phi lợi nhuận LSH Asia 100,000 yên chỉ cấp 1 lần
Học bổng Akamonkai dành cho học viên có thành tích học tập suất sắc 100,000 yên chỉ cấp 1 lần ※Các học bổng khác có sẵn

* Quỹ học bổng quốc tế Mabuchi là học bổng dành cho học viên du học tự túc có quốc tịch Myanmar.

[Điều kiện để được nhận học bổng]

Để đăng ký xin cấp học bổng, học viên cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

  • Theo học tại trường Akamonkai từ 6 tháng trở lên với tư cách là học viên chính quy.
  • Có tỉ lệ lên lớp từ lúc nhập học đạt trung bình từ 95% trở lên.
  • Là học viên ưu tú kể về mặt thành tích lẫn đạo đức.
  • Là học viên chắc chắn sẽ học lên đại học/ sau đại học hoặc trường dạy nghề (senmon)

* Ngoài ra, tùy theo loại học bổng mà có thể có điều kiện về quốc tịch.


PAGETOP

liên hệ chúng tôi

lịch trình hàng năm