Hỗ trợ đời sống và các công việc hành chính.
HOME > Chế độ hỗ trợ > Hỗ trợ đời sống và các công việc hành chính.

Hỗ trợ đời sống và các công việc hành chính.

Chế độ hỗ trợ giúp xóa tan sự bất tiện và bất an khi du học.

Đội ngũ nhân viên của trường hỗ trợ đời sống bằng 6 ngôn ngữ.

Trường có đội ngũ chuyên viên thường trực có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Mông Cổ, tiếng Việt, tiếng Anh, chuyên hướng dẫn về đời sống và hướng đi trong tương lai.

Trường có một chế độ có thể tư vấn cho học viên ngay cả trong thời gian đầu nhập học, chưa nói được tiếng Nhật.

安心できる赤門会

Quan tâm sát sao đời sống sinh hoạt tại Nhật Bản

Trường có chế độ hỗ trợ có thể tư vấn cho học viên các vấn đề liên quan đến vấn đề làm việc tại Nhật, quan tâm đến nỗi ưu phiền trong cuộc sống và chăm sóc học viên khi học viên gặp tai nạn hoặc bị bệnh tật.

 

Hỗ trợ nhiệt tình trong việc tìm việc làm thêm.

 

Hỗ trợ nhiệt tình giúp học viên cách viết hồ sơ xin việc, tổ chức phỏng vấn thử,v.v..

Công ty giới thiệu việc làm của Tập đoàn (*) sẽ giới thiệu cho học viên các công việc phù hợp với năng lực tiếng Nhật.

*Công ty giới thiệu việc làm của Tập đoàn- Công ty Cổ phần Human Power là một công ty giới thiệu việc làm chuyên về nhân sự người nước ngoài.

> > Công ty Human Power

安心できる赤門会

Hỗ trợ mọi mặt về vấn đề học lên cao

Trường có chế độ hỗ trợ có thể đưa ra lời khuyên xác đáng cho học viên về việc nên học thế nào, nên tiến hành theo kế hoạch như thế nào để học lên trường mà học viên có nguyện vọng theo học.


PAGETOP

liên hệ chúng tôi

lịch trình hàng năm