HOME > Câu hỏi thắc mắc

Câu hỏi thắc mắc

Yêu cầu từ mẫu email

 

Yêu cầu qua điện thoại

 

Tòa nhà chính 03-3806-6102(Ngày trong tuần 9:00-18:00)
Cơ sở Nippori 03-3806-6106(Ngày trong tuần 9:00-18:00)
Văn phòng nước ngoài

Seoul:02-723-1723
Busan:051-853-1724
ShangHai:021-6468-7308
Hồ Chí Minh:(+84)28-6290-5060

 


PAGETOP

liên hệ chúng tôi

lịch trình hàng năm