Chế độ hỗ trợ

Chế độ hỗ trợ xóa bỏ sự bất tiện và lo lắng khi du học.

Luôn có nhân viên chuyên môn có thể nói tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Mông Cổ, tiếng Việt, tiếng Anh hướng dẫn về con đường phát triển và trong sinh hoạt. Trường có chế độ có thể tư vấn cho học viên mới nhập học không thể nói tiếng Nhật.

Trường có chế độ đưa ra lời khuyên chính xác nên học thế nào, lập kế hoạch như thế nào cho học viên học tiếp lên trường mà học viên đó có nguyện vọng.

Trường có chế độ chăm sóc khi học viên có việc phiền não trong sinh hoạt, sự cố hay bệnh tật và tư vấn liên quan đến việc tìm việc làm tại

[Chế độ học bổng chính]

 • ■ Học bổng khuyến khích học tập dành cho du học sinh tư phí người nước ngoài: 48.000/tháng (trong 1 năm)
 • ■ Học bổng của Quỹ học bổng Kyoritsu Maintenance:60.000 yên/tháng (trong 1 năm)
 • ■ Học bổng của Quỹ giáo dục quốc tế Takayama: 50.000 yên/tháng (trong 1 năm)
 • ■ Quỹ học bổng quốc tế Mabuchi: 10,000 yên 1 tháng (được nhận trong vòng 1 năm)
 • ■ Học bổng của Tổ chức phi lợi nhuận LSH Asia: 100.000 yên/lần
 • ■ Học bổng dành cho học viên đạt thành tích xuất sắc trong trường Akamonkai: 100.000 yên/lần *Ngoài ra còn có nhiều chế độ học bổng khác.
 • * Học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Mabuchi là loại học bổng dành cho du học sinh tư phí có quốc tịch Mianma.

[Điều kiện nhận học bổng]

Để đăng ký xin học bổng, học viên cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây.

 • Là học viên chính quy tại Akamonkai từ 6 tháng trở lên
 • Tỷ lệ tham gia lớp học từ khi nhập học trung bình phải từ 95% trở lên.
 • Là người ưu tú và có thành tích tốt
 • Là người chắc chắn sẽ học tiếp lên đại học, viện sau đại học và trường dạy nghề

*Ngoài ra, tuỳ loại học bổng mà có trường hợp sẽ có điều kiện về quốc tịch, v.v...

Chuyên gia hòa giải giữa người lao động nước ngoài với doanh nghiệp Nhật Bản. Doanh nghiệp tập đoàn Human Power.

Human Power cung cấp thông tin công việc (việc làm thêm, tìm việc làm) trên trang chủ dành cho học viên đang theo học và học viên đã tốt nghiệp của Trường Nhật ngữ Akamonkai. Học viên nhập ID và mật khẩu đã được cấp cho từng người để xem thông tin tuyển dụng trên mạng bất cứ lúc nào. Đặc biệt, trong hoạt động hỗ trợ tìm việc làm cho học viên của Khóa học tìm việc làm trong kinh doanh của Trường Nhật ngữ Akamonkai, tập thể giáo viên Trường Nhật ngữ Akamonkai sẽ vừa tư vấn vừa hỗ trợ hết mình cho học viên như giới thiệu doanh nghiệp cho những du học sinh không biết về hoạt động tìm việc làm ở Nhật Bản, tạo bản lý lịch, luyện tập phỏng vấn, v.v... Kết quả là mỗi năm có hơn 90% học viên tìm được việc làm. Trường còn hỗ trợ thực hiện các thủ tục như gia hạn visa lao động, v.v … ngay cả sau khi tìm được việc làm, tư vấn các vấn đề sinh hoạt, v.v … với mục tiêu là xây dựng một môi trường mang lại sự an tâm cho cả hai bên là nhà doanh nghiệp và học viên.

[Thông tin công ty]
Công ty cổ phần Human Power
ĐT: 03-5842-1070 FAX: 03-5842-1072
URL: http://www.humanpower.co.jp/
Địa chỉ liên hệ: info@humanpower.co.jp
Số giấy phép giới thiệu việc làm có phí: 13-Yu-110040