Giờ học và khóa học/Lớp sơ – trung cấp và lớp trung cấp

Lớp sơ –trung cấp học những đoạn văn và đoạn hội thoại tiếng Nhật dài hơn một chút, là giai đoạn chuyển tiếp từ trình độ sơ cấp lên trung cấp.

ä¸­ç´šă‚¯ăƒ©ă‚¹

Củng cố và nâng cao năng lực ứng dụng các mẫu ngữ pháp đã học tại lớp sơ cấp, học cách “Đọc hiểu” không tốn nhiều thời gian tại lớp sơ cấp và giúp bắt nhịp một cách suôn sẻ với những đoạn văn dài thường gặp ở lớp trung cấp.

* Người có nguyện vọng học từ cấp độ sơ – trung cấp có thể theo học các khóa học để tham gia kỳ thi vào đại học như môn tiếng Anh, toán, môn tổng hợp, v.v…

Lớp trung cấp với mục tiêu là thi đậu Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ cấp độ N1 và N2.

Bồi dưỡng “Năng lực hội thoại giao tiếp” tập trung vào những trường hợp thường xảy ra trong bối cảnh sinh hoạt tại Nhật Bản, và bắt đầu luyện thi cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ cấp độ N2.

Lớp sơ cấp
Lớp sơ cấp học những đoạn hội thoại tiếng Nhật thường nhật và những kiến thức cơ bản quan trọng nhất.
Lớp trung cấp
Lớp trung cấp với mục tiêu là thi đậu Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ cấp độ N1 và N2.
Lớp cao cấp
Lớp cao cấp với mục tiêu đạt điểm cao trong Kỳ thi năng lực Nhật ngữ và Kỳ thi Du học Nhật Bản.
Khóa học đặc biệt
“Khóa học đặc biệt luyện thi học lên cao” dành cho những học viên có nguyên vọng học tiếp lên các trường đại học và “Khóa học tìm việc làm trong kinh doanh ” để học viên có thể tìm việc làm ở các doanh nghiệp